Product was successfully added to your shopping cart.
0izdelkov

Vaša košarica je prazna

Napredno iskanje po trgovini

Goodyear - pomladna akcija

PROMOCIJSKA AKCIJA - »POMLAD 2024«

Pri sočasnem nakupu 4 letnih ali celoletnih potniških pnevmatik Goodyear v velikosti 16 palcev in več udeleženec prejme darilo – darilno kartico Petrol. Udeleženci, ki opravijo nakup pnevmatik v velikosti 16'' ali 17'', so upravičeni do darilne kartice v vrednosti 20 EUR, medtem ko so udeleženci, ki opravijo nakup pnevmatik v velikosti 18'' ali več, upravičeni do darilne kartice v vrednosti 40 EUR.

Pravila in pogoji sodelovanja v promocijski akciji »Pomladna akcija 2024«

 1. ORGANIZATOR PROMOCIJSKE AKCIJE

  1. Organizator promocijske akcije je Goodyear Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Namen akcije je promocija pnevmatik znamke Goodyear.
 2. TRAJANJE PROMOCIJSKE AKCIJE

  1. Promocijska akcija poteka od 15. marca 2024 do vključno 1. maja 2024 (oziroma do izteka zalog) na pooblaščenih prodajnih mestih. Trajanje promocijske akcije je objavljeno na letakih, posterjih in v oglasih v sredstvih javnega obveščanja.
  2. Udeležba v promocijski akciji je prostovoljna in pnevmatike se lahko kupujejo tudi brez udeležbe v njej.
 3. PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE

  1. Ta pravila promocijske akcije (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v akciji “Pomladna akcija 2024”. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani http://akcija.goodyear.si in so dostopna na sedežu organizatorja promocijske akcije v oddelku Marketing.
  2. Z udeležbo v promocijski akciji udeleženci potrjujejo, da so prebrali ta pravila in pogoje in da z njimi soglašajo. Udeleženci prav tako s sodelovanjem v akciji potrjujejo, da so seznanjeni s politiko obdelave osebnih podatkov in da so seznanjeni z okoliščinami obdelave njihovih osebnih podatkov za namen izvedbe te promocijske akcije.
 4. PRAVILA UDELEŽBE V PROMOCIJSKI AKCIJI

  1. Promocijska akcija velja za sočasni nakup štirih letnih ali celoletnih potniških pnevmatik znamke Goodyear v velikosti 16 palcev ali več, nakup pa je opravljen na območju Republike Slovenije. Ob nakupu manj kot štirih pnevmatik promocijskega darila ne prejmete.
   Promocijska akcija velja za fizične in pravne osebe (vključno z s.p.), ki soglašajo s pravili promocijske akcije, ki v času promocijske akcije opravijo sočasen nakup štirih letnih ali celoletnih potniških pnevmatik Goodyear na pooblaščenih prodajnih mestih in z računom dokažejo nakup ter naročijo promocijsko darilo preko spletne aplikacije na naslovu http://akcija.goodyear.si najkasneje do 15. maja 2024. Šteje se, da udeleženec z odločitvijo za sodelovanje v promocijski akciji sprejme vse pogoje v zvezi s promocijsko akcijo. Pravne osebe (vključno z s.p.) so upravičene do največ dveh daril.
 5. PROMOCIJSKO DARILO IN NJEGOV PREVZEM

  1. Promocijsko darilo je darilna kartica Petrol za nakup goriva v vrednosti do 40 EUR. Udeleženci, ki opravijo nakup pnevmatik v velikosti 16'' ali 17'', so upravičeni do darilne kartice v vrednosti 20 EUR, medtem ko so udeleženci, ki opravijo nakup pnevmatik v velikosti 18'' ali več, upravičeni so darilne kartice v vrednosti 40 EUR.
  2. Promocijskega darila udeleženec ne more zamenjati za gotovino ali drug izdelek. Kupec se lahko odpove pravici do promocijskega darila. Če kupec v času trajanja promocijske akcije ne zahteva oz. uveljavlja koriščenja promocijskega darila, se šteje, da se je pravici do darila odpovedal.
  3. Za uporabo darila je odgovoren izključno udeleženec. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz morebitne napake v sami nagradi. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v tej akciji.
   Udeleženci h koriščenju nagrade pristopajo na lastno odgovornost.
 6. PODATKI O POOBLAŠČENIH PRODAJALCIH, KI SO UDELEŽENI V TEJ PROMOCIJI, IN PREVZEM DARIL

  1. Seznam pooblaščenih prodajnih mest, ki so udeleženi v tej promociji, najdete na: https://www.goodyear.eu/sl_si/consumer/dealers/find-a-dealer.html
  2. Kupec promocijskega darila ne bo dobil na mestu nakupa letnih ali celoletnih pnevmatik Goodyear, temveč se mora za prevzem promocijskega darila prijaviti z vpisom zahtevanih podatkov v spletnem obrazcu, dostopnem na spletnem mestu: http://akcija.goodyear.si
  3. Pri oddaji naročila v spletnem obrazcu bo udeleženec moral naložiti kopijo original računa, s katerim dokazuje sočasen nakup 4 letnih ali celoletnih potniških ali 4X4 pnevmatik Goodyeark v velikosti 16 palcev ali več na ustreznem prodajnem mestu.
  4. Upoštevajo se računi za fizične in pravne osebe (vključno z s.p.), s tem, da so pravne osebe (vključno z s.p.) upravičene do največ dveh daril. Prav tako mora oddati podatke kot so: ime, priimek, telefon, naslov, kraj bivanja, email, dimenzija pnevmatik, mesto nakupa. Organizator bo pregledal vse račune in do darila bodo upravičeni samo tisti, ki bodo opravili sočasen nakup najmanj 4 kosov Goodyear letnih ali celoletnih potniških ali 4x4 pnevmatik v velikosti 16 palcev ali več, na kateremkoli pooblaščenem prodajnem mestu Goodyear v Sloveniji. Zadnji datum za oddajo naročila je 15. maj 2024.
  5. Organizator promocijske akcije se zavezuje, da bo promocijsko darilo odposlal v roku 10 delovnih dni od oddaje naročila, razen v primeru, da bo zaradi višje sile moral pošiljanje preložiti. V tem primeru bo kupca o tem ustrezno obvestil. Organizator promocijske akcije se obvezuje plačati stroške pošljanja promocijskega darila. Če pošiljka s strani udeleženca ni prevzeta, ima organizator pravico zaračunati ponovno pošiljanje darila. Organizator bo darilo poslal kupcu neposredno na njegov naslov in ne na prodajno mesto nakupa.
  6. Kasnejša menjava promocijskega darila in tudi reklamacija le-tega ni možna.
 7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  1. Organizator – Goodyear Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, telefon: 04/207 7000, elektronski naslov: goodyear_slovenija@goodyear.com je upravljalec osebnih podatkov udeležencev, kateri sodelujejo v promocijski akciji.
  2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je udeleženčeva izrecna in prostovoljna privolitev.
  3. Posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, vendar je potrebno za sodelovanje v promocijski akciji ter pošiljanju darila udeležencu, sicer promocijskega darila organizator ne bo mogel poslati. Udeleženec s sodelovanjem v promocijski akciji organizatorju dovoljuje uporabo osebnih podatkov (ime, priimek, naslov in telefonsko številko) izključno za namene pošiljanja darila.
  4. Podatki se obdelujejo skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z vsakokrat veljavno lokalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
  5. Organizator vaših osebnih podatkov ne bo prenesel ali posredoval v tretjo državo, trejim osebam ali mednarodno organizacijo.
  6. Posredovani osebni podatki ne bodo predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
  7. Osebni podatki udeležencev se pri organizatorju obdelujejo zgolj do konca trajanja promocijske akcije in za namene pošiljanja darila, nato se bodo osebni podatki učinkovito in trajno zbrisali ali anonimizirali tako, da identifikacija udeležencev ne bo več mogoča.
  8. Organizator bo poskrbel za varovanje osebnih podatkov pred nezakonito obdelavo in nezakonitim dostopom, skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in svojimi internimi pravili.
  9. Organizator udeležencu poleg tega zagotavlja še naslednje pravice:
   • pravico do dostopa do osebnih podatkov,
   • informacije v zvezi z obdelavo podatkov,
   • pravico do popravka netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
   • pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. »pravico do pozabe«),
   • pravico do omejitve obdelave,
   • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljalcu.
  10. Udeleženec lahko privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče na način, da pošlje organizatorju pisno sporočilo z vsebino »Preklicujem privolitev za obdelavo osebnih podatkov – promocijska akcija Včeraj daleč, danes še dlje« po pošti na naslov Goodyear Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj s pripisom »za Marketing oddelek« ali na elektronski naslov goodyear_slovenija@goodyear.com.
  11. Udeleženec ima poleg tega tudi pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01/230 9730, elektronski naslov: , če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
  12. Vse informacije glede obdelave osebnih podatkov ter s tem povezanimi pravicami so dostopne na www.goodyear.eu oz. se lahko udeleženec obrne na marketinški oddelek na zgoraj navedene kontaktne podatke. Vprašanja bo organizator obdelal brez nepotrebnega odlašanja in neodplačno v skladu z zakonskimi zahtevami.
 8. DAVČNA OBVEZNOST

  1. Udeleženci nimajo nikakršnih davčnih obveznosti.
 9. SPREMEMBE PRAVIL IN POGOJEV

  1. Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti trajanje promocijske akcije, umakiti ali spremeniti promocijska darila ali spremeniti pravila in pogoje te akcije, če to dopušča zakon ali zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine ali drugi vzroki (npr. višja sila).
 10. ZAKONODAJA IN PRITOŽBE

  1. Ta pravila in pogoji zavezujejo vse neposredne kupce pnevmatik, udeležene v akciji. Pravila in pogoji določajo načela akcije, merila za upravičenost ter pravice in dolžnosti organizatorja in udeležencev.
  2. Vse pritožbe udeležencev glede organizacije promocijske akcije rešuje organizator. Udeleženec ima pravico, da pritožbo, ki zadeva kakršnekoli nepravilnosti, povezane z akcijo, predloži organizatorju po elektronski pošti v 15 dneh od datuma prejema informacij. Pritožbe se pošljejo organizatorju na naslednji elektronski naslov: goodyear_slovenija@goodyear.com. Pritožba mora vsebovati vsaj: ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, razlog pritožbe in utemeljitev pritožbe.
  3. Morebitni spori, ki izhajajo iz izvajanja obveznosti, povezanih s temi pravili in pogoji, se rešujejo po mirni poti, če je le možno z dogovorom med organizatorjem in udeležencem. Če spora v 30 dneh od njegovega začetka stranki ne moreta rešiti po mirni poti, vse spore rešuje pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.
  4. Vse zadeve, ki jih ta pravila in pogoji ne urejajo, so predmet veljavne slovenske zakonodaje.

Goodyear Slovenija, d. o. o.