Product was successfully added to your shopping cart.
0izdelkov

Vaša košarica je prazna

Napredno iskanje po trgovini

Garancijski listi za pnevmatike

Podjetje Pneumatic B&F, 138, Dolenjska cesta 138, 1000 Ljubljana, jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje pnevmatik in zračnic garancijskem roku, če se uporabnik ravna po tehničnih navodilih.

Ce ni drugače določeno, velja garancija za plašče in zračnice vseh blagovnih znamk, ki jih je podjetje Pneumatic B&F, 138, Dolenjska cesta 138, 1000 Ljubljana, prvič dal v promet na območju republike Slovenije, in sicer se garancija nanaša na izdelavo in material oziroma zasnovo za prvo življenjsko dobo (do zakonsko določene minimalne globine profila) za naslednja obdobja od dneva izročitve potrošniku:

Potniški, poltovorni in novi tovorni plašči:

 • 1 leto od datuma izročitve

Plašči moto:

 • 1 leto od datuma izročitve

Plašči za kmetijske in delovne stroje:

 • 2 leti od datuma izročitve

Podjetje Pneumatic B&F, 138, Dolenjska cesta 138, 1000 Ljubljana zagotavlja servisno vzdrževanje in možnost dobave enakovredne pnevmatike, zračnice ali ščitnika za dobo:

 • 1 leto po poteku garancijske dobe za potniške, poltovorne, tovorne in moto plašče ter zračnice oziroma
 • 2 leti po poteku garancijske dobe za plašče za kmetijske in delovne stroje.

Garancija velja na območju Slovenije in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

GARANCIJA NE VELJA:

 • Izdelke, poškodovane zaradi nepravilnega skladiščenja izven skladišča,
 • kakorkoli naknadno obdelane izdelke,
 • nestrokovno narezane tovorne pnevmatike,
 • lastnosti plašča, ki so neposredna posledica strukturnih sprememb kot npr. popravilo pnevmatike
 • potniške tubeless plašče, če so vgrajeni z zračnicami,
 • plašče na katerih ni identifikacijskih oznak (serijska številka, polna DOT oznaka,...) razen čeni drugače določeno,
 • moto, potniške, poltovorne in tovorne plašče brez ECE oznak o homologaciji,
 • plašče, ki se ne uporabljajo v skladu z deklariranimi lastnostmi (indeks nosilnosti, indekshitrosti, tlak, namembnost,...) in pogoji uporabe,
 • plašče poškodovane zaradi zunanjih vplivov (nepravilna montaža in demontaža, mehanskostanje vozila, na montirane verige, snežne gozdarske, zaščitne)
 • normalno obrabo izdelkov,
 • motnje v zvezi z obrabo: hitra, neenakomerna (enostranska, ramenska, sredinska, stopničasta, žagasta, diagonalne izjede, …) in posledično tresenje, šum, hrup, …
 • neravnosti na boku (vbokline, izbokline, valovitost), ko je tekalna plast obrabljena že več kot 10%, ali če je od dneva nakupa preteklo več kot eno leto,
 • neravnosti na boku pri tovornih plaščih, plaščih za kmetijske in delovne stroje,
 • izdelke, ki so bili vgrajeni in uporabljeni v nasprotju s tehničnim navodilom za uporabo.

Vse garancijske zahtevke je potrebno vložiti na reklamacijskem obrazcu, ki ga podpiše lastnik (uporabnik) izdelka ali njegov pooblaščeni zastopnik. Vse zahtevke mora preučiti pooblaščeno osebje podjetje Pneumatic B&F. Izdelki, zamenjani z novimi v okviru garancije, postanejo last Podjetje Pneumatic B&F. Izdelki, ki zaradi zavrnjenega garancijskega zahtevka niso zamenjani z novimi, se vrnejo lastniku na njegove stroške.

TEHNIČNO NAVODILO ZA UPORABO PNEVMATIKE

 1. Upoštevajte zakone in ostale predpise, predvsem pa Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS,št. 17, 25.02.2000).
 2. Pri nakupu izberite pravilno pnevmatiko. Navodila daje praviloma proizvajalec vozila (ki določa dimenzijo, nosilnost, hitrostni razred, polnilni tlak, dimenzijo platišča itd.).
 3. Pnevmatiko mora montirati usposobljena oseba. Monter mora uporabljati ustrezna orodja, pred montažo mora obe nogi plašča in platišče premazati z ustreznim namenskim premazom. Pri plaščih brez zračnice (tubeless) je pred montažo ventila potrebno premazati tudi ventil.
 4. Plašče montirajte vedno le na ustrezna, cista in nepoškodovana platišča. Plašči brez zračnice (tubeless) se montirajo brez zračnice samo na platišča, ki so predvidena za tako montažo.
 5. Pri vgradnji novih plaščev brez zračnic (tubeless) obvezno zamenjajte ventil. V nove plašče, ki morajo biti opremljeni z zračnico (in ščitnikom), dajte vedno nove zračnice (in ščitnike) predpisanih dimenzij. Ventil, zračnica in ščitnik so za varnost in uporabnost enako pomembni kot plašč in so namenjeni enkratni uporabi. To še posebej velja za zračnice, ker se te raztegnejo in se pri ponovni vgradnji nagubajo. Za poškodbe na plašču, ki bi bile posledica defekta zračnice (in ščitnika) drugega proizvajalca, ne jamčimo.
 6. Pri montaži je potrebno kolesa dinamično uravnotežiti in to ponoviti vsakih 5 do 7 tisoč km, pri zelo hitrih vozilih pa še pogosteje. Pri zelo občutljivih vozilih je potrebno dodatno uravnotežiti kolesa na vozilu.
 7. Plašče polnite do tlaka, ki ga je predpisal proizvajalec vozila. Ce teh podatkov ni, upoštevajte polnilne tlake proizvajalca pnevmatike. Tlak v plaščih kontrolirajte vsakih 14 dni oz. po potrebi. Posebej opozarjamo na kontrolo tlaka na notranjih pozicijah dvojnih koles. Zlasti prenizek tlak v plašču povzroča trajne in predvsem notranje poškodbe plašča. Z zelo zmanjšanim tlakom ali celo brez tlaka v plaščih tudi v primeru defekta, ne smete voziti niti na krajših razdaljah.
 8. Podatki za polnilni tlak veljajo za kontrolo hladnih plaščev. Za pnevmatiko za osebna vozila so potrebni naslednji popravki:
  • če je v nujnih primerih treba kontrolirati segrete plašče, ne izpuščajte zraka, polnilni tlak mora biti za 0,2 do 0,3 bara višji od predpisanega (ki velja za hladne plašče). ob prvi priložnosti, ko so plašči hladni, uravnajte tlak, za vožnje na avtocesti zvišajte tlak v plaščih za 0,2 bara nad predpisanim,
  • pri vleki počitniške prikolice povečajte tlak v plaščih na zadnji osi za 0,5 bara.
 9. Plašči se starajo zaradi fizikalnih in kemičnih procesov, kar vpliva na njihovo uporabnost. To velja tudi za nerabljene ali malo rabljene plašče. Zato priporočamo da:
  • po 6 letih uporabljate samo tiste plašče, ki so bili prej stalno v uporabi v normalnih pogojih,
  • plašče na karavan prikolicah zamenjate po 6, najkasneje po 8 letih
  • rezervno kolo starejše od 6 let uporabite samo v sili.
 10. Na cestišču se kar najbolj izogibajte ostrim predmetom, robovom, udarnim jamam, luknjam in podobnim oviram. Če se jim ne morete izogniti, jih prečkajte z minimalno hitrostjo in cim bolj pravokotno.
 11. Da bi se plašč enakomerno in na vseh kolesih enako obrabljal, mora biti vozilo tehnično brezhibno. Posebej so pomembne nastavitve podvozja (optika), ležaji, amortizerji, vzmeti, obračalni mehanizem in zavorni sistem.
 12. V kolikor proizvajalec vozila ne daje navodil o menjavi koles zaradi enakomerne obrabe, priporočamo vsakih 5.000 do 7.000 zamenjavo pnevmatik naprej - nazaj tako, da ostanejo na isti strani oz. ohranijo isto smer vrtenja.
 13. Ce med vožnjo občutite močnejše tresenje, se takoj vrnite k serviserju (vulkanizerju), da ugotovi vzrok.
 14. Naši izdelki naj bodo skladiščeni v zaprtih prostorih (brez direktne sončne svetlobe), suhih prostorih brez olj, naftnih derivatov in ostalih kemikalij in ne v bližini grelnih teles ter strojev ki iskrijo.